Referat fra bestyrelsesmøder

referat fra generalforsamling 2023
link til email adresser til bestyrelse og trænere.